Hội thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh (năm học 2017-2018)

Từ ngày 11 đến ngày 13/04/2018, em Nguyễn Thị Minh Phương, lớp 4/2, trường tiểu học Phước Tiến đã tham gia hội thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh năm học 2017-2018. Kết thúc hội thi, với câu chuyện "Bác Hồ thăm xóm núi", em Phương đã giải nhất.