Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023

Chiều ngày 16/9/2022 Lãnh đạo trường và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phước Tiến đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023 nhằm tổng kết năm học 2021-2022 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2022-2023.
Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa- Bí thư Chi bộ- hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2022-2023.
Tiếp đó bà Nguyễn Thị Hoàng Diễm-Chủ tịch Công đoàn đã chủ trì thảo luận các chỉ tiêu thi đua và tổng hợp các ý kiến góp ý Quy chế dân chủ. Ngoài ra, tại Hội nghị còn thông qua Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 -2022 và phát động phong trào thi đua năm 2022-2023.
Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.