GIỚI THIỆU SÁCH MỪNG NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP,
MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG

Tựa sách: Truyện cổ tích Thánh Gióng

Khổ giấy: 17 x 24 cm

Sách dày: 15 trang

Phát hành: nhà xuất bản Mĩ Thuật

Xem clip: https://www.facebook.com/c1ptien.nt/videos/943521193002264/