KỈ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2021)

"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà cho đời những đóa hoa thơm"