TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG

Thực hiện Công văn số 7174/UBND-VHTT ngày 11/10/2021 của UBND thành phố Nha Trang về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. Theo đó, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cung cấp 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.
Chi tiết 04 tập phim sitcom nêu trên được đăng tải trên kênh Youtube “An toàn không gian mạng” của Cục An toàn thông tin, cụ thể như sau:
Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw
Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog
Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs
Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw