Hội Thi Olympic Các Môn Học

Chúc mừng 74 học sinh đạt giải lưu Olympic môn học cho học sinh Tiểu học cấp Tỉnh năm học 2018-2019. Chúc mừng các em trường Tiểu học Phước Tiến đã đạt 2 giải Nhất (1 Toán, 1 TV), 2 giải Nhì (1 Toán và 1 TV), 1 giải Khuyến khích (Toán). Thật hạnh phúc khi các em đã vượt lên chính mình.