Giao Lưu Việt - Hàn

Giao lưu với đoàn Giáo sư, sinh viên trường đại học Tegu, Hàn Quốc. Đoàn đã có một số tiết dạy mỹ thuật, thể dục, âm nhạc tại trường, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tặng quà và tham gia các hoạt động của nhà trường vô cùng cởi mở, thân thiện.