Ngày hội đọc sách (năm học 2017-2018)

Thực hiện công văn số 464/SGDĐT-CTTT ngày 14/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa và thực hiện công văn số 321/GDĐT-TV ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Nha Trang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” 2018, trường tiểu học Phước Tiến đã tổ chức tốt "giờ đọc sách" tại các đơn vị lớp, phòng thư viện và thư viện ngoài trời.