Giới thiệu về Trường Tiểu Học Phước Tiến - Nha Trang

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TIẾN

Địa chỉ: 10 Lê Thánh Tôn - Tp Nha Trang

Số điện thoại: 058.3510605 - 058.3514380

Email: c1ptien.nt@khanhhoa.edu.vn

IMG 0038